Begraven  of  Cremeren

Begraven

Op de meeste begraafplaatsen zijn verschillende soorten graven beschikbaar. U hebt de keuze uit een algemeen graf of een particulier graf. Bij een particulier graf, ook vaak  eigen graf of familiegraf genoemd, heeft u meer mogelijkheden over bijvoorbeeld de looptijd. Vaak mag u ook de plek van het graf op de begraafplaats van te voren uitzoeken.
Tegenwoordig hebben veel begraafplaatsen een apart Islamitisch of Joods gedeelte.
Er zijn ook vaak aparte kinderhofjes voor de graven van kinderen en baby’s.

Soorten graven

Algemeen graf

 • De plaats van het graf wordt door de beheerder toegewezen.
 • U huurt het voor meestal 10 jaar.
 • Het graf biedt ruimte aan 2-3 personen die onderling geen enkele (familie)band hebben.
 • De grafbedekking is klein omdat er 2 tot 3 verschillende monumenten geplaatst worden.
 • Na de looptijd is er geen optie tot verlenging.
 • Er is geen mogelijkheid voor het bijzetten van een urn.

Particulier graf

 • De plek van het graf op de begraafplaats kan meestal door de nabestaanden worden uitgekozen.
 • Dit graf blijft voor 20, 30 of 40 jaar in de familie en het grafrecht kan steeds worden verlengd.
 • Eén van de nabestaanden is dan rechthebbende van het graf. De rechthebbende bepaald  wie er in het graf begraven wordt, maar bepaald ook het verlengen of de opzegging van het graf.
 • Een particulier graf heeft ruimte voor het bijzetten van urnen.

Natuurgraf

 • Bij natuur begraven gaat het graf uiteindelijk op in de natuur, dus is er geen onderhoud nodig.
 • De grafrechten worden bij een natuurgraf eeuwigdurend afgekocht, dus verlenging is niet van toepassing.

Cremeren

De afscheidsbijeenkomst voorafgaand aan de crematie kan plaatsvinden op een locatie naar eigen keuze. Dit kan bijvoorbeeld in de kerk, de aula van het crematorium, uw eigen achtertuin of een andere plek die voor u passend is.

De daadwerkelijke crematie vindt vrijwel altijd na de afscheidsbijeenkomst plaats. In bijna elk crematorium is het tegenwoordig mogelijk voor de nabestaanden hun dierbare naar de ovenruimte te begeleiden en zelfs ook bij de invoer aanwezig zijn als ze dit willen.

Het is wettelijk bepaald dat de as minimaal 1 maand in het crematorium blijft. De as wordt kosteloos tot 6 maanden in de bewaarruimte van het crematorium opgeslagen, zodat u alle tijd heeft om een asbestemming te kiezen.

Start typing and press Enter to search